Doğan Demir Hukuk Bürosu

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Doğan&Demir, dava ve danışmanlık hizmeti verdiği sigorta şirketlerinin taraf olduğu sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava sonrası süreçlerin yönetilmesi, sigorta tahkim davalarının takibinin gerçekleştirilmesi, sulh çalışmaları ve arabuluculuk sürecinin yürütülmesi alanlarında hizmet vermektedir.

Bu kapsamda sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu, bunun sözleşmeye etkisi ve tazminat ödemelerinin kusurlu kişilere rücu edilmesi, hasar dosyalarına ilişkin olarak sulh görüşmelerinin yapılması, ödeme sonrası davaya dönüşmesini engellenmesi, sigorta şirketleri aleyhine açılan davaların takip edilmesi gibi uyuşmazlılar başta olmak üzere, sigortacılık hukuku departmanımız çok geniş bir hizmet yelpazesi içerisinde hizmet vermektedir.