Doğan Demir Hukuk Bürosu

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • Anasayfa
 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Doğan&Demir, müvekkillerinin yurtiçinde ve yurtdışında inşaat sektöründe karşılaştıkları tüm hukuki uyuşmazlıklarda hukuki hizmet vermektedir. Gayrimenkul alım sürecinden satım sürecine kadar her türlü aşamada müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktadır.

Doğan&Demir olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku kapsamında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetlerimizin bir kısmı aşağıdaki şekildedir.

 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi,
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ve takip edilmesi
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Sınırlı ayni haklardan kaynaklanan davalar,
 • Haksız işgal sebebiyle ecrimisil talepli davalar,
 • Kiracılık ilişkisinden kaynaklanan her türlü davalar (Kira bedelinin tespiti, temerrüt nedeniyle tahliye, gereksinim nedeniyle tahliye, yeniden inşa nedeniyle tahliye, süre aşımı nedeniyle tahliye, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye olmak üzere 6098 sayılı kanun kapsamındaki tahliye davaları)
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, tadili, sonuçlandırılması ev takip edilmesi,
 • Gayrimenkul ipoteği ve fekki davaları
 • Yapı kooperatiflerinde hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Kat malikleri kanunu çerçevesinde site ya da apartman yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve bu kanun kapsamında çıkan ihtilafların dava ya da alternatif çözümlerle sonuçlandırılması,

Şeklinde gayrimenkul hukukundan kaynaklanan tüm konularda ve ihtilaflarda hukuki destek verilmektedir.