Doğan Demir Hukuk Bürosu

İş Hukuku

İş Hukuku

Doğan&Demir, yalnızca iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan iş hukuku departmanına sahip Türkiye’deki az sayıda hukuk bürolarından biridir. Büromuz çok sayıda şirkete bu alanda dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında işçi vekili olarak da yüzlerce davanın takibini gerçekleştirmektedir. Bu konuda bizi ileriye taşıyan işçi ve işveren vekilliği yapıyor olmamızın getirdiği avantajları dava ve dava öncesi süreçlerde iyi değerlendiriyor olmaktır.

Danışmanlığını yaptığımız şirketler açısında iş hukuku alanında “önleyici” avukatlığın gerekliliğini savunuyoruz. Bu kapsamda müvekkillerimizi ‘korumak’ ve uyuşmazlıkları dogmadan ‘önlemek’ adına oldukça kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İşyerini bir bütün olarak ele alıp özellikle insan kaynakları ve muhasebe departmanlarıyla uyum içerisinde çalışarak; iş sözleşmelerini, işyeri yönetmeliklerini, tutanak ve bildirimleri revize ediyor ve her iş koluna özgü çözümler üretiyoruz. İşveren vekillerine, amirlere ve ilgili tüm personele İş Hukuku egitimleri vererek, farkındalığı en üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz.

Uygulamaya son derece hakim olan ve sürekli kendini geliştiren ekibimizle, çeşitli iş kollarında hali hazırda onbinlerce işçiye istihdam olanagı sağlayan müvekkillerimizden edindigimiz tecrübeyi birleştirerek kazan-kazan ilkesi dogrultusunda iş uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturuyoruz.

Altişverenler ile ilişkiler, şirket yönetmeliklerinin hazırlanması, iş ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması dahil olmak üzere her türlü iş hukuku konularında müvekkillerimize danışmanlık veriyoruz. Sendikalı çalışan istihdam eden müvekkillerimiz için toplu iş sözleşmesi bağıtlanması ve iş mahkemeleri nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi dahil sendika ile ilişkilerin yönetimi açısından her türlü desteği sunmaktayız.

İş Hukuku ekibimiz aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konularında oldukça uzmanlaşmış durumdadır. İlgili mevzuata uyumluluğun sağlanması ve mevzuata aykırılık durumunda gerçekleşebilecek her türlü idari yaptırımın önüne geçilmesi amacıyla müvekkillerimize bu alanda da hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.