Doğan Demir Hukuk Bürosu

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Doğan&Demir, miras hukukuna ilişkin her türlü konuda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetini vermektedir.

Doğan&Demir, olarak miras hukuku ile ilgili başlıca hizmet verdiğimiz konular aşağıda belirtilmiştir.

  • Miras Ortaklığının Giderilmesi
  • Mirastan feragat sözleşmesi
  • Tenkis Davaları
  • Muris Muvazaası (Mal Kaçırma) Davaları
  • Veraset İlamının alınması işlemleri
  • Tereke Tespiti, terekenin yönetilmesi davalarının miras avukatı olarak takibi
  • Mirasın reddi davaları
  • Miras sözleşmesi, vasiyetname işlemleri
  • Miras şirketinin yönetimi